• CONDICIONS ECONÒMIQUES I REQUERIMENTS 2020-2021

 • TARIFES 2020 - 2021

  ALLOTJAMENT AMB PENSIÓ COMPLETA (curs complet)

  Tipus d'habitació:
  HABITACIÓ INDIVIDUAL: Des de 1.150€
  HABITACIÓ SUPERIOR INDIVIDUAL: Des de 1.250€
  HABITACIÓ DOBLE COMPARTIDA: Des de 
  950€
  Las tarifes són amb IVA INCLÒS, per mes i persona.

  MATRÍCULA PEL CURS 2020-2021: 500€

  Un cop confirmada la plaça per la residència, el resident haurà d’efectuar el pagament de 500€ en concepte de despeses de matriculació.

  DIPÒSIT PEL CURS 2020-2021: 500€

  Un cop confirmada la plaça per la residència, el resident haurà d’efectuar el pagament de 500€ en concepte de dipòsit conjuntament amb la matrícula.

  Per tant, per bloquejar la habitació pel nou curs s'haurà d'efectuar el pagament dels 1.000€ en el termini que li indicarà la residència, passat aquest període, la residència podrà oferir la plaça a una altra persona.

   

  CONDICIONS ECONÒMIQUES I REQUERIMENTS:
  1. La preinscripció no assegura una plaça en la residència ni suposa cap obligació per part de l'estudiant.
  2. Contractació curs complet des de 01 setembre al 30 juny. 10 mensualitats.
  3. Per allotjar-se a la RE3TORRES, el resident ha d’acreditar ser estudiant durant el curs presentant la matrícula d’estudis, certificat o similar.
  4. L’import de la matrícula no es retornarà a final de l’estada, i està considerat com a despeses de gestió en la matriculació.
  5. L'import del dipòsit serà retornat al final del període reservat. La devolució del mateix es realitzarà a partir del 15 de Juliol. Si el resident causa qualsevol dany o desperfecte a l'habitació o en les zones comuns, el cost es deduirà del dipòsit. Aquest dipòsit esta subjecte a les condicions econòmiques i a la normativa interna de la residència.
  6. Les despeses derivades de les transferències aniran a càrrec de l’estudiant.
  7. Els pagaments de les mensualitats es realitzaran mitjançant domiciliació bancària el dia 1 de cada mes. (Domiciliació en compte bancaria espanyola). No es realitzarà cap abonament en la mensualitat en el cas d’abandonar la Residència abans que finalitzi el mes. L’ impagament de 1 mensualitat suposarà la suspensió dels serveis per part de la Residència. El retorn d’un rebut suposa el càrrec de despeses de gestió per cada domiciliació.
  8. No es retornarà cap import ( matrícula o dipòsit ) si es renúncia a la plaça, o es deixa la residència anticipadament per qüestions personals o disciplinaries, únicament es retornarà en el cas de no haver estat admès en el centre universitari sol•licitat, i presentant el justificant de no haver estar admès, com a màxim 10 dies després de la comunicació del centre educatiu, i sempre abans de l'1 de setembre.
  9. L’absència temporal del resident no implica cap reducció del preu. En cas d’avançar la data de sortida, el resident perd tot dret sobre la plaça i porta la pèrdua de la matrícula i els dipòsit dels pagaments realitzats. La baixa haurà de ser comunicada per escrit amb almenys 15 dies d’antelació a la data avançada de sortida. En el cas contrari s’haurà d’abonar la mensualitat següent y així mateix pagar la mensualitat corrent. En cas de ser entregada posteriorment a la seva sortida es tindrà en compte la data d’entrega de la carta a efectes de pagament.
  10. La pensió completa  inclou: esmorzar, dinar i sopar els set dies de la setmana. (No hi haurà servei de menjador, durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, segons calendari escolar del curs.)
Facebook Twitter Google+ Pinterest

LA RESIDèNCIA

laresidencia

Si véns a estudiar a Barcelona, et donem la benvinguda. Sens dubte, has escollit una de les millors opcions entre les més destacades ciutats universitàries d’Europa. Diverses universitats i escoles...

Llegir més

SERVEIS I PREUS

serveisipreus

A la RE3Torres, volem facilitar les coses als nostres residents. Per això l’allotjament inclou pensió completa, així com la possibilitat d’endur-te el dinar a la facultat. Els preus varien entre els...

Llegir més

Amb un estil propi

estilpropi

La RE3Torres és una residència mixta, per a estudiants majors de 18 anys, que ocupa dos edificis en el barri de Sarrià de Barcelona. Les més de 30 places faciliten un ambient proper...

Llegir més

Obra social

obrasocial

La RE3Torres és propietat de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (fcmb.org). Es tracta d’una fundació privada de caràcter benèfic. Va ser fundada l’any 1584 per iniciativa del venerable...

Llegir més